Wie ben ik? Voor wie? Werkwijze Contact Terugbetaling

Werkwijze


De stap zetten naar psychologische begeleiding is voor velen niet gemakkelijk. Het is vaak een grote drempel die je over moet gaan. Misschien kom je hier terecht op eigen initiatief of na aanmoediging van je (huis)arts, je familie, het werk, een hulpverlener. Het is vaak een onbekende wereld waar je kennis mee maakt. Via deze info, hoop ik je al wat meer duidelijkheid te bieden over hoe ik de begeleiding aanpak.
Een eerste afspraak kan bij mij snel ingepland worden. Ik streef ernaar om jou binnen de twee weken na ons eerste telefonisch/schriftelijk contact te ontmoeten.

Aanmelding

Schrift Aanmelden kan eenvoudig en is altijd vrijblijvend: bel mij op, stuur mij een e-mail of vul het contactformulier in op deze website. Het is fijn als je mij dan al een korte schets kan geven van jouw klachten of hulpvraag.

Kennismaking


Tijdens een eerste gesprek nodig ik je uit om jezelf voor te stellen. Ik leer je graag kennen in al je facetten. Er wordt stilgestaan bij jouw hulpvraag en welke verwachtingen je hebt over therapie. Zo kunnen we ons goed afstemmen op elkaar. Ik voorzie tijd om te luisteren naar jouw vragen en bezorgdheden (over een psychologische begeleiding) en ik geef je graag wat informatie over psychologische begeleiding. Soms is andere hulp aangewezen en dan kijken we voor een doorverwijzing.

Ik hecht er veel belang aan dat jij je op je gemak voelt en een goed gevoel hebt bij de start van een begeleiding. Het staat je vrij om een verdere begeleiding bij mij op te starten.

Om een goede zorg te kunnen verlenen, heb ik persoonlijke gegevens van jou nodig. Elk persoon die zijn gegevens bij mij achterlaat, wordt beschermd door de privacyverklaring. Als erkend psycholoog dien ik mij ten allen tijde te houden aan een strikte deontologische code en val ik onder het (gedeelde) beroepsgeheim.

Hoeveel gesprekken


Foto van bedrijfskaartje Ieder verhaal en elk persoon is uniek. Dit zorgt ervoor dat ik op voorhand niet kan vertellen hoeveel sessies noodzakelijk zijn. Soms zijn enkele sessies voldoende, soms is er nood aan een langduriger traject. Een veranderingsproces vraagt immers voldoende tijd. Het gaat over klachten die reeds lange tijd aanwezig zijn, patronen van in relatie staan die je al lang met je meedraagt of emoties die niet meteen toegankelijk zijn.

Ook voor de frequentie van therapie is er geen ‘algemene regel’. Zelf geef ik de voorkeur aan wekelijkse of tweewekelijkse contacten. Deze geven de mogelijkheid om ons goed af te stemmen op elkaar en om voldoende stil te staan bij jouw psychische klachten. Bij de start van een begeleiding zijn deze klachten immers sterk aanwezig. Wanneer gedurende jouw begeleiding de psychische klachten afnemen, kunnen we ook de frequentie van onze sessies aanpassen. Is wekelijks of tweewekelijks niet mogelijk voor jou? Dan bekijken we samen wat wel mogelijk is.

Inhoud van de gesprekken


Ik hecht er als psycholoog veel belang aan om je zo goed mogelijk te begrijpen en hier geen oordeel aan te geven. Dit doe ik door aandachtig te luisteren, vragen te stellen, mezelf te verplaatsen in jouw schoenen en als ‘buitenstaander’ mee te kijken. Graag vertrek ik van waar jij graag wil aan werken. Ik zal je ondersteunen bij het ontwikkelen van jouw eigen unieke inzichten en oplossingen voor jouw problemen.

Doorheen de begeleiding stootten we onoverkomelijk op enkele emoties. Deze emoties vertellen ons wat belangrijk is voor ons en waar wij nood aan hebben. Emoties maken ons tot mens, drijven ons tot bepaald gedrag, vertellen ons wat we willen in het leven. Er kunnen echter ook enkele problemen zijn in contact met onze emoties: ze zijn overspoelend of we staan er niet niet mee in contact, we kunnen ze niet verwoorden, we kunnen ze niet plaatsen. Dit kan ervoor zorgen dat onze psychische klachten ontstaan of in stand gehouden worden. In dialoog en via methodieken help ik jou om terug effectiever om te gaan met deze emoties.